Outsourcing operacyjny w Twojej organizacji

W dzisiejszych czasach możliwość korzystania z usług zewnętrznych podmiotów staje się strategiczną kompetencją w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Działamy na wielu płaszczyznach Twojego biznesu. Zapewniamy pełne wdrożenie outsourcingu pracowników i zasobów informatycznych oraz wsparcie procesu zarządzania flotą samochodową.

Outsourcing
pracowników

Oferujemy efektywne rozwiązania w obszarze HR dla firm z branży finansowej. Analizujemy potrzeby naszych klientów, przeprowadzamy rekrutację pracowników, zatrudniamy ich, zapewniamy administrację kadrowo płacową.

Outsourcing zasobów informatycznych

Dostarczamy nowoczesny sprzęt informatyczny dla Twojej serwerowni i biura. Zapewniamy i utrzymujemy zasoby informatyczne naszych klientów, ograniczając ich koszty operacyjne oraz zapewniając ciągłość pracy utrzymywanych na nich systemów.

Przestrzeń
serwerowa

Posiadamy i wynajmujemy zasoby serwerowe dedykowane pod Twoje rozwiązania IT. Oferujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie klastrów serwerowych opartych o architekturę HP Moonshoot, zapewniając szybkie i niezawodne funkcjonowanie każdego środowiska IT.

Zarządzanie flotą samochodową

Oferujemy usługi również w branży CFM (Car Fleet Management). Zarządzamy flotą samochodową naszych klientów, dbając o optymalizację kosztów i podniesienie bezpieczeństwa jej użytkowania.

O nas

Firma Altair powstała w 2011 roku. Od początku działalności specjalizujemy się w dostarczaniu usług outsourcingu pracowników dla branży finansowo księgowej. Zrealizowaliśmy w tym czasie kilkanaście projektów budowania lub restrukturyzacji działów księgowości, kadrowo-płacowych oraz sprawozdawczości finansowej. Dziś zatrudniamy kilkudziesięciu specjalistów, którzy pracują dla naszych klientów, biur księgowych i firm konsultingowych.

Naszą ofertę rozszerzyliśmy na kolejne obszary działalności, zapewniając usługi kompleksowego wyposażenia firm w infrastrukturę IT, zapewniając jednocześnie utrzymanie ciągłości jej działania i pełnego bezpieczeństwa przechowywanych danych. Naszym klientom oferujemy środowiska pracy w oparciu o sieć energooszczędnych monitorów terminalowych, wdrażamy również pełną infrastrukturę VDI (Virtual desktop Infrastructure).

Ostatnim obszarem naszej działalności jest wsparcie procesu zarządzania flotą samochodową. Dysponujemy doświadczeniem oraz narzędziami, które pozwalają nam zwiększać efektywnością wykorzystania Twoich zasobów flotowych, planować ich dostępność oraz nadzorować koszty jej obsługi. Współpracujemy z warsztatami samochodowymi oraz agentami ubezpieczeniowymi.

Oferta

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się dostawcą kompletnego outsourcingu procesów i zasobów w sektorze firm z branży finansowej. Nasza oferta jest kompleksowa. Doświadczenie jakie posiadamy w wdrażaniu naszych rozwiązań w organizacjach klientów, wypracowane procedury i narzędzia zapewniają, że niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa wdrożenie usług Altair w ramach opisanych procesów wewnątrz Twojej organizacji jest korzystne, zarówno pod względem poprawy ich jakości jak i ograniczania kosztów jakie ponosisz.

Wszystkie nasze usługi wsparte są nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, które udostępniamy naszym klientom zapewniając efektywny i nowoczesny kanał komunikacji i wymiany danych.

Obejmują one dedykowany system CFM, autorski system do zarządzania zasobami ludzkimi i projektami ora system kadrowo-płacowy.

Informacja publiczna

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Sprawozdawczość finansowa i analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa niezbędnym atrybutem technika ekonomisty” 2016-1-PL01-KA102-025727 W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ MOBILNOŚĆ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

Zobacz pełny opis


Altair Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowych z dnia 11.10.2016 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój na Mazowszu”.

Pobierz dokument pdf


Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2016

Altair Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-389), al. Aleja Bohaterów Września 10/12, KRS 0000389969, NIP 5361903602, REGON 142935108, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój na Mazowszu".

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączniku.

Pobierz dokument pdf

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w ALTAIR FINANCE Sp. z o.o.

Nazwa Beneficjenta: ALTAIR FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 392 900,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 274 190,00 PLN
Okres realizacji: 01.07.2014 — 31.12.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Kontakt

Send

Altair Finance Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Września 10/12

02-389 Warszawa